Monday, October 31, 2016

JAM PRESKAŬ PLUVAS

Bildo: www.google.com

Pluvbirdoj grupiĝas kaj flugas
trans la nuboj kaj ĉirkaŭ la lando
portante mesaĝon el pluvo vizitonta,
portante informon el nuboj mallumaj.

Formikoj laboras tage kaj nokte
por amasigi nutraĵon en tenejo.
Homoj nun konkuras fini laboron
provizi maizon kaj rizon sufiĉan.

Sekaj rizkampoj estas ĝojantaj,
riveroj kaj defluiloj soifantaj atendas,
lagetoj kaj lagoj senakvaj esperas
pluv-akvon falantan, graciportanton.

Noemuti, Timoro, marte 2011


Esperantigita el la poemo "ULNE HE NÉMEN",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu

RUĜLIPA VIRINO


Bildo: www.google.com

Viaj lipoj estas tiel ruĝaj kiel papagbeko;
vi altiras la okulojn de ĉiuj pasantoj.
Via hararo estas vere mola,
pli mola ol ĉevala vosto.

Ruĝlipa virino, vi donacas ĝojon;
ruĝlipa virino forprenanta malgajecon.
Ĉiuhore mi imagas viajn lipojn brilantajn;
ĉiutage mi atendegas vian alvenon.

Ho, virino bela, ne lasu min sola!
Venu nun kaj restu ĉiam kun mi
ĉar vi estas mia vera suno plifortiganta
kaj mia luno lumiganta mallumon adiaŭanta.

Noemuti, Timoro, februare 2011


Esperantigita el la poemo "BI LULU-MTASÂ",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu