Thursday, December 27, 2012

Libera komercoMarŝante en la novan jaron
ni krucis la sojlon de nova epoko
en kiu ni ekenspiras la aeron
de libera komerco en Azio.

Hodiaŭ matene mi aŭdis voĉon
petintan protekton al registaro,
kiu devas garantii la daŭrigon
de ĉiu produktaĵo el nia lando.

Se ni ne produktas kudrilon,
ĝi povas veni al ni el Ĉinio.
Kvankam la homoj ĝuas facilecon,
estu senfina por ni justeco.

Marŝante en la novan jaron
ni krucis la sojlon de nova epoko
en kiu ni devas formi novan fortecon
por sane konkuri en libera komerco.

Kefa-Timoro, januare 2010

Ĉio jam komenciĝis el lingvistikoOni min demandis el kie devenis
mia lernado de la internacia lingvo
kaj pri kiam tiu ĉi-afero komenciĝis
en la vivo de vera lingvo-amanto.

Ĉio komenciĝis el lingvistika kurso
antaŭ ol mi ekkonis kaj esploris,
kion ĝis hodiaŭ nomiĝas interreto.
Do el lingvistika kurso ĉio devenis.

Oni min demandis pri kial mi skribas
en tiu ĉi ilo ne estanta nacia lingvo.
Mi ne kredas, ke nur vortoj sufiĉas
tute klarigi riĉegan senton, Amiko.

Ĝis nun daŭras tia agrabla laboro
donanta al mi iujn, kiujn mi volegas:
scion, amikojn, kaj ceteraj en la vivo.
Kaj per iuj poeziaj vortoj mi repagas.

La afero el lingvistika kurso komenciĝis
sed ĝi ne estas nur lingvistika afero.
Ekde la komenco mi jam min diris,
ke marŝado ĝis la fino estas vero.

Jogjakarto, junie 2009

Friday, November 9, 2012

Esperanto-poeto


Esperantlingve vi verkas poemojn
por mondo nomiĝanta Esperantujo,
kie la lingvo ja estas Esperanto—
ilo mirinda por interkompreno.

Esperantlingve vi sentas kaj pensas
laŭ la ordo de via poeta universo,
kie eĉ artefaritaĵo havas belecon,
kiun havas Esperanto ekde la komenco.

Kefa-Timoro, januare 2010

Ekde la tago de Babela TuroEkde tiu tago kiam ni lasis la Turon
kaj tre vojaĝis tra la vasta mondo,
ni kutimas uzi ne nur unu lingvon
sed esprimilojn kun ia diferenco.

Malsukcesinte krei efektivan ilon
nin unuiganta en homa frateco,
ni daŭre vivas kaj skribas la vivon
en ĉia linio de ĉielarka lingvo.

Eĉ post kiam la Ĉielo metis fajron
sur la apostoloj en ŝlosita domo,
la homaro ne regajnis lingvon
kunliganta ĉiujn sen diferenco.

Bonvolaj homoj provis fari ion,
kiu fariĝus ponto de komuniko.
Sed ni daŭre havas problemon
ĉar estas muroj tra nia planedo.

Hodiaŭ ni havas belan konstruaĵon,
en kiu aperas ombro de ĉi tiu turo.
Se iam aŭskultiloj ĉesas sian rolon,
revenos la unua tago de Babelo.

Jogjakarto, junie 2009

Wednesday, October 31, 2012

Legomvendisto

Bildo: http://gerak-nafas.blogspot.com

Ĉiutage vi marŝas sur la strato
proponante legomojn al la homoj
loĝantaj malproksime de la vendejo.
Vokante vi informas pri via veno.

En korbo aŭ du korboj portataj
troviĝas legomoj kolorplenaj
ofte proponataj kun diskonto
dum la sezono de legomoj.

Ĉar estas postulego de vivo
vi marŝas ĉiutage sur la strato
por provi antingi iom da feliĉo
en ĉi tiu vivo baraktoplena.

Kefa-Timoro, januare 2010

Oro kaj arĝento


Oron kaj arĝenton mi ne havas
sed mia volo ja ĉiam vivas.
Dum mi vivas mi spiras
kaj agante mi esperas.

Oron kaj arĝenton mi ne havas
sed mia spirito neniam mortas.
Malhoneste ni ĉiam trovas,
senhezite ni tial perdas.

Noemuti-Timoro, februare 2010

Sunday, September 30, 2012

Mistika Rozo
En tera ĝardeno promesita
vere kreskis mistika rozo
jam elektita de la Ĉielo
adorata de la anĝeloj,
amata de mil popoloj
jam el ĉiuj generacioj.

Kefa-Timoro, januare 2010

Flugiloj

Ĉiufoje mi vidas birdon,
mi imagas havi flugilojn
min helpantaj flugi alten,
al la nuboj en la ĉielo.

Vojaĝinte per aeroplano
mi estis sur blankaj nuboj,
sed jam ne estis kontentigo
ĉar fakte mi neniam flugis.

Estinte knabo mi ĉiam miris
kiam mi vidis bildon de anĝelo
kun siaj flugiloj tre blankaj.
Mi imagis havi flugilojn.

Certe mi ne povas flugi
eĉ mi ne povas salti alte.
Sed mi ĉiam preĝas kaj esperas,
ke miaj vortoj flugu malproksime.

Noemuti-Timoro, januare 2010

Wednesday, August 1, 2012

Oleo-lampeto
Ekzistas ankoraŭ en nia lando
domoj kun oleo-lampetoj.
Fadenoj tra mallonga tubeto
portas oleon al ĝia flameto
el spaco iĝanta korpo.
Kaj estas lumo en la domo
iluminanta tra la nokto.

Noemuti-Timoro, februare 2010

Malespero
Tagon en nia surtera vivo
formus en nia propra ĉielo
nuboj turniĝantaj nigraj
blokantaj ĉiun sunradion.

En tiuj nuboj malaperas espero,
la energio de vivo kaj prospero.
Kaj sub la vualo de dubeco
ni perdus kredon je estonto.

Ni imagu vivi sen espero
eĉ dum horo sur la tero
kvazaŭ spiro egalus morton
kaj tago fariĝus nokto.

Tagon dum nia surtera ĉeesto
troviĝus nebuloj sur la vojo.
Estus perdo resti senmova
ĉar estas ĉiam eĉ elirejeto.

Noemuti-Timoro, februare 2010

Sunday, July 1, 2012

Urbeto tra la noktoNun venas ankoraŭ la nokto
ekkovranta tiun ĉi urbeton
per sia tre larĝa kurteno.
La urbeto falas en silenton.

Marŝante laŭlonge la straton,
el kuirejoj vi eble vidas fumon
serxante vojon tra la mallumo.
Tie patrinoj preparas ĉefmanĝon.

Mankas nokto-vivo de urbego,
sed la urbetanoj trovas manieron
por pasigi noktotempon kun ĝojo.
La urbeto trovas ankaŭ feliĉon.

Kefa-Timoro, januare 2010

Kastelo de koroJam tre longe ke mi volas kontrui
belan palacon de pura oro por ni,
kie vi estas reĝino kaj mi reĝo,
vivantaj feliĉe en lando de oro.

Sed nur vera riĉulo povas konstrui
palacon tiel belan kiel Taĵ Mahalo
por provi mian puran amon al vi.
Por vi mi konstruis kastelon de koro.

En tiu ĉi kastelo ni ambaŭ vivos
kaj ni vivu laŭ la leĝo de koro,
kie nenio estas pli bela ol amo.
Ni serĉu nenion pli inda ol feliĉo.

Kefa-Timoro, januare 2010

Saturday, June 30, 2012

Historia libroHomoj skribis en libroj
pro malforta memoro
okazaĵojn de popoloj
marŝintaj sur la tero.

Jam pasis generacioj;
ĉiu tempo kun sia afero.
Eĉ libro kun mil paĝoj
ne fariĝas sufiĉa aro.

Sed kio estas por homoj
en ĉiu farita historia libro?
Lecionoj kun ekzemploj
por plibonigo de homaro.

Noemuti-Timoro, februare 2010

Universa posedanto
Kreinto de l’ universo,
Posedanto de tuta abundo,
Reĝo de l’ vasta ĉielo,
Savanto de la tero.

Ĉio naskiĝis el Vi
laŭ via libera volo,
kaj ĉio fariĝis el Vi
per via eterna vorto.

Ĉion Vi metis en ordo
kun la plej alta intelekto.
Vi donis ĉion al homaro
kun mandato sen eraro.

Pro via desegno estas mi,
nur guteto en via marego.
Spiron Vi donas al mi
el via senlima aero.

Noemuti-Timoro, februare 2010

Thursday, May 31, 2012

Sur la paĝoj malfermitaj


Tagon kiam oni ekkriis en la sino de la universo,
jam estis malfermita la unua paĝo de la libro
en kie ni libere eksribis, skribas, kaj skribos
per multkoloraj plumoj vorton kaj vortojn.

Ni daŭre skribas vorton, vortojn kaj vortojn.
Ni ankaŭ desegnas bildon, bildojn kaj bildojn.
Kelkfoje niaj tre longaj vortoj ne estas poeziaj
kaj niaj faritaj bildoj ne ĉiam diras ion klaran.

Sed kiam la unua paĝo jam estas malfermita,
ni ne ĉesu skribi kaj desegni tre ĝoje kaj feliĉe.
Ĉar same kiel taglibro konservata de vojaĝanto,
eble ni trovos en ĝi historion aŭ nur fragmentojn.

Tagon kiam oni eklegos sur la paĝoj malfermitaj
linion post linio farantajn historion de vojaĝantoj,
oni scios kiu jam bonege skribas kaj desegnas
por donaci al ni historion aŭ nur fragmentojn.

Jogjakarto, julie 2009

La fermita pordo de via koro


Ĉiufoje mi volas eniri tien –
en la profundon de via koro
por serĉi kion vi kaŝas tie,
por trovi veran respondon.

Sed ĉiufoje mi penas eniri,
mia peno estas ĉiam vana
ĉar la pordo de via koro
ŝajnas eterne fermita.

Mi demandadis al la suno
kaj aŭskultadis al la luno
ĉar mi volegas el ili scii
kie vi kaŝis la ŝlosilon.

La tempo daŭras forpasi,
tagon post tago, estas mi
serĉanta ĉian ebleceton
por malfermi tian pordon.

Daŭri demandi al la suno,
ne ĉesi aŭskulti la lunon
eble ne estas veraj vojoj
por trovi tiun ĉi ŝlosilon.

Venas espero kaj forteco
por vin tute ekproksimiĝi.
Eble la ŝlosilo troviĝas tie:
en via korpo aŭ via spirito.

Jogjakarto, junie 2009

Monday, April 30, 2012

Se vi min amas


“Se vi min amas,
amu mian hundon!”
“Se vi min amas,
amu la maron!”

Laŭdire kiam vi amas,
amu kiel blindulo
ĉar la amo estas blinda
kaj devas esti nekondiĉa.

Sed mi ne estas anĝelo,
nur homo sub la ĉielo,
kie ankoraŭ estas kondiĉoj
en multaj surteraj aferoj.

Noemuti-Timoro, januare 2010

Mi petegas Vin


En ĉi tiu ĉambro malgranda
mi vin petegas, ho Eternulo,
ke vi donu al mi, via servisto,
sanon kaj feliĉon senliman.

En ĉi tiu mondo neprudenta
mi vin petegas, ho Eternulo,
ke vi donu al mi, via instruato,
kaj sageĉon kaj humilecon.

Por ĉi tiu familio ofte tentata,
mi vin petegas, ho Eternulo,
ke vi donu al ni, viaj gefiloj,
ĉion bonan tra vivo longa.

Por la homaro kaj la mondo,
mi vin petegas, ho Eternulo,
ke vi donu al ĉiuj popoloj
pacon kaj amon reciprokan.

Noemuti-Timoro, januare 2010

Saturday, March 31, 2012

Bildo de koro

Ekde la tre unua fojo
kiam ni renkontis nin,
mi trovos en via figuro
freŝan bildon de koro.

Ĝis nun en ĉiu mesaĝo,
kiun vi ĝoje sendas al mi,
mi trovas en via literoj
freŝan bildon de koro.

Eĉ ciufoje en mia sonĝo
kiam vi subite lasas min,
mi trovas en via ombro
freŝan bildon de koro.

Kefa-Timoro, januare 2010

Ni ne povas reiri


Ĉiufoje kiam mi estas en la interreto
por komuniki kun partoj de la mondo,
vi estas tie kaj min invitadas babili.
Sed al la estinto ni ne povas reiri.

Jaroj pasas for kaj estas forgeseco
inter ni ekde la horo en tiu loko,
kie vi unuafoje min allogis diri
kion vi volegis daŭre aŭskulti.

Vivante sub la sama tegmento,
kie troviĝas la steloj ka la luno,
estus normale ke ni povas havi
eblecon renkonti sen manpremi.

Ĉiufoje kiam mi babilas en la reto
via bildo aperas kun la sama rideto.
Tuj vi min salutas kaj invitas babili
kvazaŭ ĉio neniam ŝanĝus inter ni.

Jogjakarto, julie 2009