Wednesday, February 29, 2012

Valso

Dum tiu nokto ĝojoplena
neniu estis malfeliĉa,
sub larĝa tendo estis valso
kaj ni dancis en harmonio.

El vizaĝoj kreskis rideto
mi vin tenis kun delikato
dum ni marŝis sur la tero
laŭ la ritmo de muziko.

El viaj haroj kaj via korpo
blovata estis de venteto
malpeza aromo de nokto
veninte unue al mia nazo.

Dum tiu nokto ĝojoplena
ĉiu gesto estis delikata,
antaŭ la domo estis valso
kaj ni moviĝis sen hezito.

Noemuti-Timoro, februare 2010

Via volo


Ho, posedanto de sciaro!
Plurfoje mi ne scias
kion vi volas ke mi faru.

Certe mi ne estas ĉefpastro
portanta robon de efodo
kun Urimo kaj Tumimo.

Do mi petegas ke vi parolu
per tre direkta maniero
en simplega lingvaĵo.

Noemuti-Timoro, februare 2010


 Urimo kaj Tumimo estas la signo de lumo kaj la signo de justo (Eli. 28:30)