Monday, February 23, 2009

Venas la mateno


La kokoj gaje kantas
la sonoriloj baldaŭ alvokos,
mi ankoraŭ ne ekdormas.
La mateno estas ĉe la sojlo.


Jogjakarta, 21/II/2009

No comments:

Post a Comment