Thursday, July 31, 2014

Poemo el la vartanta urboJam plurfoje mi volas skribi al la mondo
por rakonti al altaj montoj kaj vastaj maroj
pri forta koro-rilato neforgesebla.
Ĉi tiu urbo scias miajn interesojn ka ĉiam min lasas
pensi kaj poste fluigas miajn ideojn
kaj ilin sendas al ĉiu loko senlima,
kiu esperas ricevi ĉi tiun oferon mian.

Kaj ĉi-posttagmezon, kiam la suno estas subiranta,
mi sidiĝas, fosas kaj elprenas, poste fluigas
kelkajn vortojn simplajn el ĉi tiu urbo
al altaj montoj kaj vastaj maroj kaj
al oreloj ka koroj interesiĝantaj.

Jogjakarto, septembre 2012
Esperantigita el la poemo "Puisi nâko kota apafâ",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu

Bela sono el la ĉieloAl Wolfgang Amadeus Mozart

Jam multfoje via bela muziko
akompanas min dum mia longa serĉo.
Mia koro dronas en senfinaj melodioj
ordonantaj paŝojn de tempo-vojaĝo.

Ĉiufoje kiam mi aŭskultas vian belan muzikon,
mia koro fariĝas plena je paca fluo
venanta el la vasta ĉielo,
vere tio similas voĉon de anĝela grupo.

Kvazaŭ vi ĉiam invitus min por ekpasi
atingi la centron de ĉi tiu bela sono,
sin kaŝanta en malproksima loko gardata
kaj via muziko fluas ĝis ĝia interno.

Via nomo, via voĉo transiras landlimojn
kaj plenigas la korojn de ĉiu generacio
samkiel gepraava historio konservata
por la generacioj loĝantaj surtere.

Tiu ĉi bela sono venas el la Eternulo
kaj fluas tra la beleco de via muziko.
Mia koro fluas en la aŭskulta ĝojo
kaj gloras la Reĝon en la ĉielo.

Jogjakarto, oktobre 2012
Esperantigita el la poemo "Hanaf alumat nâko neno-tunan",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu

Monday, June 30, 2014

Gardado de rizkampoAl birdoĉasantoj

Frumatene ni forlasas hejmon

kaj kuras rapide al rizkampo-budo
por libere rigardi kaj ĉasi birdojn.

Ni sidas kiel gardantoj en rizkampo,
kriegoj kaj riproĉoj plenigas la ĉilon.
Paseroj stangas kaj flugas kiel flagoj.

Rizo matura al ni portas ĝojon,
donas esperon al la vivo de farmistoj
por ne malsaniĝi sed manĝi kiel reĝo riĉa.

Kiam la suno estas subironta, ni forlasas la lokon,
ni ordigas la rizkampo-budon por iri hejmen.
Morgaŭ frumatene ni revenos ĉi tien.

Jogjakarto, oktobre 2012

Esperantigita el la poemo "Tiut’aenöek",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu

Forlasi la vilaĝonMalĝojeco plenigas la korojn de la forvojaĝontoj kaj restontoj,
rido kaj rideto fariĝas nekonataj samkiel fremduloj.
Lagrimoj fluas kiel pura akvo fluanta el fonto,
kaj mesaĝoj eliras el la sekaj buŝoj.

Vere la vilaĝon oni mankas sed devas forlasi,
por atingi bonan kaj ĝojo-donan vivon;
por flari novan aromon kaj gusti mielon alilandan.
La vilaĝon oni devas forlasi por ĝin ami kaj estigi.

Verdire, ke estas peze kaj neŝate forlasi vilaĝon.
Sed fakte estas dolĉe se oni ĝin gusti kun ĝojo.
Forlasi la vilaĝon, ne timu pri tiu kiel peko
ĉar kiam ni forlasas vilaĝon, ni amas ĝin.

Jogjakarto, oktobre 2012
Esperantigita el la poemo "Tasaitan kuan",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu

Saturday, May 31, 2014

Bela anĝelino

Ho, bela anĝelino brilanta!
Viaj okuloj estas kiel la suno brulanta;
via vizaĝo similas la lunon iluminantan la nokton;
via hararo estas vere kiel silko;
via korpo estas vere aroma kaj dolĉa;
via voĉo similas laŭdatan belan kanton.

Multfoje mi imagas vian vizaĝon,
kaj plurfoje mi memoras vian voĉon.
Ni estas intimaj kiel salo kaj legomo,
sed malproksimaj kiel la tero kaj la steloj.
Vere ni fariĝas nur unu spiro kaj animo,
dividantaj reciproke ĝojon kaj malĝojon.
Oni esperas, ke Dio ĉiam kunligu nin.

Noemuti-Timoro, februare 2011

Vera amo
Mi volas demandi al l’ vento blovanta,
mi volas demandi al l’ luno iluminanta;
mi volas demandi al l’ suno brulanta;
mi volas demandi al l’ papago belsona;
mi volas demandi al l’ riverego inundanta;
mi volas demandi al l’ venuso aperanta;
mi volas demandi al l’ maro vastega,
ĉu ankoraŭ ekzistas vera amo?

Mi malsatas ĉiun amon,
mi soifas je amo bela;
mi atendas amon fruktodonan;
mi revas pri amo bona;
mi atendas amon enternan;
mi esperas amon vivan;
mi serĉas amon nemonan,
la vivo devas enhavi amon.

Noemuti-Timoro, februare 2011

Wednesday, April 30, 2014

Saluton al farmistoAl ĉiuj farmistoj

La tero fariĝas via amiko,
ĝardeno iĝas via ĝojo-portanto;
la pluvo tute lavas viajn larmojn,
la suno kaj la luno ĉiam salutas vin.
La garbejo atendas vian gloron.

Saluton, ho bona homo!
Vi forportas la mondan malsaton,
vi kondukas la mondon al manĝotablo.
Longa tago plenas je laŭdkantoj;
via ŝvito fluanta fariĝas ĝojo.

Jogjakarto, oktobre 2012