Tuesday, September 29, 2015

Meznokta paco


Bildo: http://www.paintingsilove.com

Klasika muziko akompanas kaj vekas min.
Ĝi belsonas kaj fluas, plenigante mian animon.
Ĝi movas kaj resonas, plenigante mian koron.
Ĝi elvenas de la poŝkasedilo antaŭ mi.

La akvo de vasta lago bruas kaj malrapide rompas.
Ĝi retiras sin en la lagon kaj poste refrapas.
Unu koko ĵus finas sian trifojan kriadon.
Eble ĝi ĵus vekiĝas el bona sonĝo. 


Mi aŭdas nek homon bruantan nek muzikon el bufedo.
Estas nur iuj homoj flustre kaj malrapide parolantaj.
Hundo bojas el okcidento, plenigante la nokton.
La suno ankoraŭ ne lasas sian liton.

Noemuti-Timoro, februare 2011


Esperantigita el la poemo "Dame fai’atnanas",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu

Pluvo kaj espero neniam velkaHodiaŭ sunlumas kvankam ne varmiĝas,
la suno venis sed ŝajne ne plenbrilas,
ĝi donas sunlumon sed ne tutkore
dum tiu ĉi jaro, jaro malseka.

Ĉiu jaro havas sian propran formon
kaj la ĉi-jara formo estas malsama.
Se ne dum la nokto, ĉerte dum la tago,
ni vidos pluvon kaj sentas malvarmon.

La grundo malsekiĝas, neniam sekiĝas;
la folioj estas verdaj, neniam flaviĝas.
Ne estas tempo por kultivi kampon,
maizo kaj rizo ne plenigos grenejon.

La pluvo ne ĉesas, ni ne eliras;
manĝi kaj trinki, ni daŭrigas.
Esperu, ke manĝaĵo ne malpleniĝos
por ke ni ĉiuj pasigu monaton.

Ĉiu jaro havas sian propran naturon,
homoj ne havas elekton
sed posedas cerbon por serĉi vojon
por ĉiam ĝoji dum ili havas vivon.

Konfidu ni al espero neniam velka
kaj tenu firme la eternan promeson,
plifortigu fidon kaj akrigu intelekton,
ni povos savi nin en tempo malfacila.

Noemuti-Timoro, marte 2011

Esperantigita el la poemo "Ulan ma fnekan kaämsabat",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu

Monday, August 31, 2015

Brua ventoLa vento ankoraŭ bruas, ĝi ne haltas.
La pluvo akompanas ĝin kaj malsekigas la landon.
Ĝia bruo regas tra la nokto malluma.
Sed, kiu volas aŭdi tiun ĉi bruon?

Kandelo lumigas min
verŝi mian koron, skribante;
esprimi miajn pensojn per vortoj,
ĉar elektra lampo ne funkcias.

Kial vi ĉiam venas, pluvo?
Kial vi ĉiam blovas, vento?
Lasu domojn esti ĉiam kun tegmentoj,
lasu kokosujojn havi foliojn kaj fruktojn.

Noemuti-Timoro, marte 2011

Esperantigita el la poemo "Anin aslutus",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu

Eble vi volas reveniJam pasis longaj jaroj
kaj vi jam forlasis min.
Kiel iu vekiĝinta el sonĝo,
ĉu via koro daŭre vekiĝas?

Kiam ankoraŭ fekundis mia koro
por espero kaj por amo,
pro alia tenta intereso,
vi rompis nian decidon.


Antaŭ nelonge vi subite demandis
kaj vi vekis min el forgeso.
El la vortoj, kiujn vi sendis,
ĉu vi eble volas reveni?

Kefa-Timoro, februare 2011


Esperantigita el la poemo "Ait ho he mfain òm",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu

Friday, July 31, 2015

Sarkado-tempoAl ĉiuj farmistoj

Arbetoj kreskantaj forte plenigas plantitan kampon, 

jukantaj herboj dominas maizon kaj rizon.
Jam alvenas sarkado-tempo, jam alvenas laboro-tempo.
Sarkilon kaj pioĉon oni devas prepari kiel pafilo.

Leviĝas la suno, ni eniras la kampon;
Plentagmeze, ni manĝas kaj trinkas.
Subeniras la suno, ni forlasas la pezan laboron.
Arbetojn oni metas kiel porciojn de viando.

Alvenas sarkado-tempo, aliaj homoj kantas bone.
Aliaj laboras senparole.
Alvenas sarkado-tempo, kelkaj homoj sarkas kune.
Sed la alia grupo laboras sole.

Jogjakarto, oktobre 2012

Esperantigita el la poemo "Oras tofas",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu

Mia flugo ĉi-foje
Mi forlasis la Insulon de Santalo
kiam preskaŭ leviĝis la suno.
Mi forlasis gepatrojn kaj gefratojn
pro la senlima volo de la vivo.

En la ĉielo nun, mi nur esperas
ke mia flugo ĉi-foje bonfiniĝos
por ke mi atingu mian vojaĝfinon
sen malfacileco, nur kun ĝojo.

Mi forlasis tiun insulon frumatene
kiam estis malmultege da homoj survoje,
nun mi troviĝas sub blankaj nuboj,
estante sur la tero kaj la maro.

Ĉi tie en la ĉielo mi metas savzonon
ĉar baldaŭ descendos la aviadilo
forlasonte la ĉielon.
Mia vojaĝo duone finiĝos.

Jogjakarto, oktobre 2012

Esperantigita el la poemo "Au tpenes haefes i",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu

Tuesday, June 30, 2015

Novaj espero kaj planoLa vivo estos bela se estas espero;
ĉi tiu vivo havos senton se estas intenco.
Kiu vivas sen havi esperon?
Kiu vivas sen intenco?

Vivo senespera estas vivo senluma;
vivo senintenca estas vivo sensenta.
Vivan esperon oni devas renovigi ĉiujare
samkiel lavi lankovrilojn malpurajn.

Hodiaŭ la dudeksesa jaro jam finiĝas;
nun la dudeksepa jaro jam alvenas.
Mi devas netigi kaj forigi malpuraĵon.
Mi devas renovigi esperon kaj purigi intencon.

La antaŭjara ŝarĝo devas esti senŝarĝata kaj malpakata.
La pasintjara malpuraĵo devas esti forigata kaj lavata.
Sed vere mi estas viro malforta kaj malpura.
Ho Ama Dio, ĉiam protektu kaj gardu min!

Jogjakarto, septembre 2012

Esperantigita el la poemo "Fnekan ma salit feü",
verkis davanlingve kaj esperantigis Yohanes Manhitu