Friday, February 25, 2011

Vi preteriras kun la lunoMeznokte aperas la luno,
la mondo estas en silento,
mi serĉas por vidi vian belecon
je la lumo de la luno.


Preskaŭ alvenas la suno
por bani la teron per varmeco,
vi preteriras kun la luno
kaj lasas al mi bedaŭron. 


Sed la vivo ne haltas
kvankam via beleco franda
forlasas miajn sonĝojn,
ĉar mi ĉiam esperas.


Kefa, Timoro, 14-02-2011
--------------------------------
Ĉi tiu poemo estas tradukita de la aŭtoro el la davana versio:

Ho mfin kum mok funan

Fai natnán, funne natból,
pah-pinan mnesamnés,
au aim he ít ho masam
nbi funne in meûsinen.


Nenomatne he ntea ben
he nhoi pah nèk maputun,
ho mfin kum mok funan,
mubalab kau nektuäs.


Me monit ka nasnás fa
masi ho masam apaisâ
nasaitan au nanaitin
fun au ufnekan piuta.


Yogyakarta, Funhâ 2007

Princino laŭdata


 

Via haro vere similas silkon, tiu bela fadeno;

via brovo estas kiel flagoj en la ĉielo;

via nazo similas kudrilon glatan de oro;

viaj lipoj estas kiel pomgranato matura;

via makzelo similas la supron glatan de ovo;

via kolo estas kiel kolono blanka de marmoro;

viaj mamoj lavantaj similas du belajn montetojn;

via talio estas kiel gitaro delikata de arbo multekosta;

viaj piedoj kaj manoj similas arĝentajn bastonojn;

via korpo estas tiel aroma kiel santalo de Timoro.

Noemuti-Timoro, 14-02-2011

Ĉi tiu poemo estas tradukita de la aŭtoro el la davana versio:
 --------------------------------------
Feotnai mapules

Ho ‘nakamnaufme lo onlê absutra, abas amasat nane;
ho matamnaufme onlê penpene abít neno-tnanan;
ho panme onlê anet amaëkit nâko noni mnatû;
ho lulumtunme onlê lilkase fê namnaut nalail;
ho ‘suîme onlê mauntekô in tunan amaëkit;
ho neomme onlê ní mutî nâko fautmarmer;
ho ‘basme nâtunâ onlê bnoko akeitis amasat;
ho tnanme onlê bijól amaëkit nâko hau maüp­â;
ho haem ma ho ‘nimam onlê teas nâko noinmutî;
ho aomme nfomén onlê haumenî nâko Pah Timor.

Yogyakarta, Funfanû 2003